7.5.2015
ENVI_AM(2015)554952
AMENDEMENTEN
52 - 188 (Deel I)
Ontwerpverslag
Julie Girling
(PE551.932v01)
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 942kWORD 1058k
Juridische mededeling - Privacybeleid