7.5.2015
ENVI_AM(2015)554952
POPRAWKI
52 - 188 (Część I)
Projekt sprawozdania
Julie Girling
(PE551.932v01)
Redukcja krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiana dyrektywy 2003/35/WE
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1070kWORD 1235k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności