7.5.2015
ENVI_AM(2015)554952
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
52 - 188 (Part I)
Návrh správy
Julie Girling
(PE551.932v01)
Zníženie národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie a k zmene smernice 2003/35/ES
Návrh smernice
(COM(2013)0920 - C7-0004/2014 - 2013/0443(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1052kWORD 1193k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia