18.9.2015
ENVI_AM(2015)567727
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 55
Udkast til betænkning
Giovanni La Via
(PE560.784v01-00)
Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område
Forslag til forordning
(COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 523kWORD 794k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik