18.9.2015
ENVI_AM(2015)567727
AMENDEMENTEN
1 - 55
Ontwerpverslag
Giovanni La Via
(PE560.784v01-00)
De mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden
Voorstel voor een verordening
(COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 531kWORD 798k
Juridische mededeling - Privacybeleid