18.9.2015
ENVI_AM(2015)567727
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 55
Návrh správy
Giovanni La Via
(PE560.784v01-00)
Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území
Návrh nariadenia
(COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 869kWORD 876k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia