22.12.2015
ENVI_AM(2015)573129
Förslag till yttrande
Giovanni La Via
(PE571.776v01-00)
Ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III - kommissionen
(2015/2154(DEC))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 152kWORD 136k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy