18.7.2016
ENVI_AM(2016)585758
ÆNDRINGSFORSLAG
94 - 342
Udkast til betænkning
Stefan Eck
(PE584.224v01-00)
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008
Forslag til forordning
(COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1218kWORD 1389k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik