18.7.2016
ENVI_AM(2016)585758
AMENDEMENTEN
94 - 342
Ontwerpverslag
Stefan Eck
(PE584.224v01-00)
Kwik en intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1052kWORD 1680k
Juridische mededeling - Privacybeleid