18.7.2016
ENVI_AM(2016)585758
AMENDAMENTELE
94 - 342
Proiect de raport
Stefan Eck
(PE584.224v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008
Propunere de regulament
(COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1428kWORD 2000k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate