18.7.2016
ENVI_AM(2016)585758
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
94 - 342
Návrh správy
Stefan Eck
(PE584.224v01-00)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008
Návrh nariadenia
(COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1437kWORD 1940k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia