1.9.2016
ENVI_AM(2016)587689
Návrh uznesenia
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano
(PE582.248v01-00)
o transmastných kyselinách

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 785kWORD 90k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia