Ændringsforslag - ENVI_AM(2016)592302Ændringsforslag
ENVI_AM(2016)592302

Udkast til betænkning
Soledad Cabezón Ruiz
(PE587.690v01-00)
EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler
(2016/2057(INI))

21.10.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: