Ændringsforslag - ENVI_AM(2016)592302Ændringsforslag
ENVI_AM(2016)592302

  Udkast til betænkning
  Soledad Cabezón Ruiz
  (PE587.690v01-00)
  EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler
  (2016/2057(INI))

  21.10.2016

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: