Amendementen - ENVI_AM(2016)592302Amendementen
ENVI_AM(2016)592302

  Ontwerpverslag
  Soledad Cabezón Ruiz
  (PE587.690v01-00)
  EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen
  (2016/2057(INI))

  21.10.2016

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: