Predlogi sprememb - ENVI_AM(2016)592302Predlogi sprememb
ENVI_AM(2016)592302

  Osnutek poročila
  Soledad Cabezón Ruiz
  (PE587.690v01-00)
  Možnosti, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil
  (2016/2057(INI))

  21.10.2016

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: