15.12.2016
ENVI_AM(2016)595672
Projekt pytania wymagającego odpowiedzi ustnej
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi
(PE592.356v01-00)
Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 820kWORD 81k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności