9.3.2018
ENVI_AM(2018)619106
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 180
Návrh správy
Frédérique Ries
(PE616.861v01-00)
Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES)
(2017/2087(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1058kWORD 113k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia