23.10.2018
ENVI_AM(2018)629443
AMENDAMENTELE
63 - 242
Proiect de raport
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE627.845v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013
Propunere de regulament
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 554kWORD 129k
Notă juridică - Politica de confidențialitate