17.10.2018
ENVI_AM(2018)629455
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 112
Udkast til forslag til beslutning
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Méli
(PE625.521v01-00)
At sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne større indflydelse og opbygge et sundere samfund

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 285kWORD 98k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik