8.11.2018
ENVI_AM(2018)629600
AMENDEMENTEN
12 - 104
Ontwerpadvies
Lukas Mandl
(PE627.841v01-00)
Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 373kWORD 103k
Juridische mededeling - Privacybeleid