8.11.2018
ENVI_AM(2018)629600
AMENDAMENTELE
12 - 104
Proiect de aviz
Lukas Mandl
(PE627.841v01-00)
Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene
Propunere de regulament
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 400kWORD 105k
Notă juridică - Politica de confidențialitate