8.11.2018
ENVI_AM(2018)629600
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
12 - 104
Návrh stanoviska
Lukas Mandl
(PE627.841v01-00)
Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku
Návrh nariadenia
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 393kWORD 107k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia