8.11.2018
ENVI_AM(2018)629600
ÄNDRINGSFÖRSLAG
12 - 104
Förslag till yttrande
Lukas Mandl
(PE627.841v01-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826
Förslag till förordning
(COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 359kWORD 114k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy