25.1.2019
ENVI_AM(2018)632119
ÆNDRINGSFORSLAG
1537 - 1796
Udkast til udtalelse
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Forslag til forordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 507kWORD 206k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik