25.1.2019
ENVI_AM(2018)632119
TARKISTUKSET
1537 - 1796
Lausuntoluonnos
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 519kWORD 182k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö