25.1.2019
ENVI_AM(2018)632119
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1537 - 1796
Draft opinion
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
Förslag till förordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 517kWORD 177k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy