19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
ИЗМЕНЕНИЯ
1137 - 1438
Проект на становище
Джовани Ла Вия
(PE630.523v01-00)
Установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Предложение за регламент
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 622kWORD 276k
Правна информация - Политика за поверителност