19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1137 - 1438
Návrh stanoviska
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV)
Návrh nařízení
(COM(2018)0392 - C80248/2018 - 2018/0216(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 576kWORD 199k
Právní upozornění - Ochrana soukromí