19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
ÆNDRINGSFORSLAG
1137 - 1438
Udkast til udtalelse
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Forslag til forordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 556kWORD 178k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik