19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1137 - 1438
Návrh stanoviska
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Stanovenie pravidiel týkajúcich sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Návrh nariadenia
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 589kWORD 250k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia