19.12.2018
ENVI_AM(2018)632145
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1137 - 1438
Förslag till yttrande
Giovanni La Via
(PE630.523v01-00)
Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
Förslag till förordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 558kWORD 201k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy