20.1.2020
ENVI_AM(2020)646849
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 33
Udkast til udtalelse
Pascal Canfin
(PE646.764v01-00)
Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: den årlige vækstundersøgelse 2020
(2019/2211(INI))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 185kWORD 59k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik