29.1.2020
ENVI_AM(2020)646937
AMENDEMENTEN
23 - 56
Ontwerpverslag
Nikos Androulakis
(PE644.941v01-00)
Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
Voorstel voor een besluit
(COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 213kWORD 58k
Juridische mededeling - Privacybeleid