Emendi - ENVI_AM(2021)689633Emendi
ENVI_AM(2021)689633

EMENDI
77 - 608
Abbozz ta' rapport
Grace O'Sullivan
(PE680.827v01-00)
Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2030
Proposta għal deċiżjoni
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))

11.3.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: