Predlogi sprememb - ENVI_AM(2021)699087Predlogi sprememb
ENVI_AM(2021)699087

PREDLOGI SPREMEMB
1216-1454
Osnutek poročila
Simona Bonafè
(PE696.435v02-00)
Uredba o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020
Predlog uredbe
(COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))

26.10.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: