PDF 163kWORD 291k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

ENVI(2015)1012_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 12. října 2015, 15:00–18:30

Úterý 13. října 2015, 9:00–13:00 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

12. října 2015, 15:00–18:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedy

3.              Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 23. září 2015

4.              Schválení zápisu ze schůze konané dne:

·           26. května 2015              PV – PE560.549v01-00

5.              Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti

ENVI/8/03526

              2015/2137(INI)             

 

Zpravodaj:

Mark Demesmaeker (ECR)

 

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

Stanoviska:

DEVE

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

 

 

·           Výměna názorů s Danielem Callejou Crespem, generálním ředitelem GŘ pro životní prostředí (Evropská komise)

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. listopadu 2015, 12:00

Veřejné slyšení

6.              Investovat do přírody a biologické rozmanitosti: výzvy a příležitosti

ENVI/8/04578

 

 

 

DV – PE569.649v01-00

 

·           viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

7.              Námitka podle článku 106: maximální limity reziduí sulfoxafloru

ENVI/8/04570

·           projednání návrhu usnesení

8.              Výměna názorů na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro před interinstitucionálními jednáními

13. října 2015, 9:00–13:00

*** Elektronické hlasování ***

9.              Námitka podle článku 106: maximální limity reziduí sulfoxafloru

ENVI/8/04570

·           přijetí návrhu usnesení

10.              Možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

ENVI/8/03379

***I              2015/0093(COD)              COM(2015)0177 – C8-0107/2015

 

Zpravodaj:

Giovanni La Via (PPE)

PR – PE560.784v01-00
AM – PE567.727v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

 

 

Stanoviska:

ITRE  – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO  – rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

AGRI

Albert Deß (PPE)

AD – PE560.772v02-00
AM – PE565.017v01-00

 

·           přijetí návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. září 2015, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

V 9:30

11.              Slyšení kandidátů na funkci výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)

ENVI/8/04572

·           výměna názorů

12.              Výměna názorů s Geertem Dancetem, výkonným ředitelem ECHA

13. září 2015 od 12:30 do 13:00 a od 14:30 do 15:00

Neveřejná schůze

13.              Schůze koordinátorů

13. října 2015, 15:00–18:30

14.              Výměna názorů se zástupci Komise o současném stavu postupu pro zjištění emisí za podmínek běžného používání vozidla (real driving emissions procedure, RDE)

15.              Provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

ENVI/8/04527

 

 

 

CM – PE569.670v01-00

 

·           Výměna názorů se zástupcem Komise o rámcové směrnici o vodě

V 17:30

Společná rozprava s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova a s Výborem pro rozvoj

16.              Výměna názorů s FAO o situaci týkající se nedostatečného zabezpečení potravin ve světě před nadcházejícím Světovým dnem výživy 2015

17.              Různé

18.              Příští schůze

·           29. října 2015, 9:30–11:30  (Štrasburk)

·           9.–10. listopadu 2015  (Brusel)

Právní upozornění - Ochrana soukromí