PDF 158kWORD 290k

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 

ENVI(2015)1012_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 12. oktober 2015 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 9.00-13.00 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 12. oktober 2015 kl. 15.00-18.30

1.              Vedtagelse af dagsorden

2.              Meddelelser fra formanden

3.              Meddelelser fra formanden om koordinatorernes henstillinger af 23. september 2015

4.              Godkendelse af protokollen fra mødet den:

·           26. maj 2015              PV – PE560.549v01-00

5.              Midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi

ENVI/8/03526

              2015/2137(INI)             

 

Ordfører:

Mark Demesmaeker (ECR)

 

Kor.udv.:

ENVI

 

 

Udtalelser:

DEVE

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

 

 

·           Drøftelse med Daniel Calleja Crespo, generaldirektør for Miljøgeneraldirektoratet (Kommissionen)

·           Frist for ændringsforslag: den 16. november 2015 kl. 12.00

Offentlig høring

6.              Investering i natur og biodiversitet: udfordringer og muligheder

ENVI/8/04578

 

 

 

DV – PE569.649v01-00

 

·           Se særskilt forslag til dagsorden

* * *

7.              Indsigelse, jf. artikel 106 i forretningsordenen: maksimalgrænseværdier for sulfoxaflor

ENVI/8/04570

·           Behandling af udkast til beslutningsforslag

8.              Drøftelse om medicinsk diagnostisk udstyr og udstyr til in vitro-diagnostik forud for de interinstitutionelle forhandlinger

Den 13. oktober 2015 kl. 9.00-13.00

*** Elektronisk afstemning ***

9.              Indsigelse, jf. artikel 106 i forretningsordenen: maksimalgrænseværdier for sulfoxaflor

ENVI/8/04570

·           Vedtagelse af forslag til beslutning

10.              Medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område

ENVI/8/03379

***I              2015/0093(COD)              COM(2015)0177 – C8-0107/2015

 

Ordfører:

Giovanni La Via (PPE)

PR – PE560.784v01-00
AM – PE567.727v01-00

Kor.udv.:

ENVI

 

 

Udtalelser:

ITRE  – Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

IMCO  – Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

AGRI

Albert Deß (PPE)

AD – PE560.772v02-00
AM – PE565.017v01-00

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 16. september 2015 kl. 12.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Kl. 9.30

11.              Høring af kandidaten til stillingen som administrerende direktør for EMA

ENVI/8/04572

·           Drøftelse

12.              Drøftelse med Geert Dancet, direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur

Den 13. oktober 2015 kl. 12.30-13.00 og kl. 14.30-15.00

For lukkede døre

13.              Koordinatormøde

Den 13. oktober 2015 kl. 15.00-18.30

14.              Drøftelse med repræsentanter fra Kommissionen vedrørende status for proceduren for emissioner ved faktisk kørsel

15.              Gennemførelse af miljølovgivning

ENVI/8/04527

 

 

 

CM – PE569.670v01-00

 

·           Drøftelse med repræsentanter fra Kommissionen om vandrammedirektivet

Kl. 17.30

Fællesmøde med Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne og Udviklingsudvalget

16.              Drøftelse med FAO om den usikre fødevaresituation i verden forud for verdensfødevaredagen 2015

17.              Diverse sager

18.              Næste møder

·           den 29. oktober 2015 kl. 9.30-11.30  (Strasbourg)

·           9.-10. november 2015  (Bruxelles)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik