PDF 165kWORD 290k

 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

 

ENVI(2015)1012_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 12 ta' Ottubru 2015, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 13 ta' Ottubru 2015, 9.00 – 13.00 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

It-12 ta' Ottubru 2015, 15.00 – 18.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Avviżi tal-President rigward ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tat-23 ta' Settembru 2015

4.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa ta':

·           is-26 ta' Mejju 2015              PV – PE560.549v01-00

5.              Rieżami ta' nofs it-term tal-Istrateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità

ENVI/8/03526

              2015/2137(INI)             

 

Rapporteur:

Mark Demesmaeker (ECR)

 

Responsabbli:

ENVI

 

 

Opinjonijiet:

DEVE

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

 

 

·           Skambju ta' fehmiet mas-Sur Daniel Calleja Crespo, Direttur Ġenerali ta' DĠ Ambjent (Kummissjoni Ewropea)

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-16 ta' Novembru 2015, 12.00

Smigħ pubbliku

6.              Ninvestu fin-natura u l-bijodiversità: sfidi u opportunitajiet

ENVI/8/04578

 

 

 

DV – PE569.649v01-00

 

·           Ara l-abbozz ta' aġenda separat

* * *

7.              Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Limitu massimu ta' residwi għas-sulfoxaflor

ENVI/8/04570

·           Eżami tal-abbozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni

8.              Skambju ta' fehmiet dwar apparat mediku u apparat mediku dijanjostiku in-vitro fid-dawl tan-negozjati interistituzzjonali

It-13 ta' Ottubru 2015, 9.00 – 13.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

9.              Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Limitu massimu ta' residwi għas-sulfoxaflor

ENVI/8/04570

·           Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

10.              Il-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta’ ikel u għalf ġenetikament modifikat fit-territorju tagħhom

ENVI/8/03379

***I              2015/0093(COD)              COM(2015)0177 – C8-0107/2015

 

Rapporteur:

Giovanni La Via (PPE)

PR – PE560.784v01-00
AM – PE567.727v01-00

Responsabbli:

ENVI

 

 

Opinjonijiet:

ITRE  – Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

IMCO  – Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

AGRI

Albert Deß (PPE)

AD – PE560.772v02-00
AM – PE565.017v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-16 ta' Settembru 2015, 12.00

***Għeluq tal-votazzjoni elettronika***

Fid-9.30

11.              Smigħ tal-kandidat għall-kariga ta' Direttur Eżekuttiv tal-EMA

ENVI/8/04572

·           Skambju ta' fehmiet

12.              Skambju ta' fehmiet mas-Sur Geert Dancet, Direttur Eżekuttiv tal-ECHA

it-13 ta' Ottubru 2015, 12.30 - 13.00 u 14.30 - 15.00

In camera

13.              Laqgħa tal-koordinaturi

It-13 ta' Ottubru 2015, 15.00 – 18.30

14.              Skambju ta' fehmiet ma' rappreżentanti tal-Kummissjon dwar il-qagħda attwali tal-proċedura ta' emissjonijiet f'kundizzjonijiet reali tas-sewqan

15.              Implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni ambjentali

ENVI/8/04527

 

 

 

CM – PE569.670v01-00

 

·           Skambju ta' fehmiet ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni dwar id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma

Fil-17.30

Dibattitu konġunt mal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u mal-Kumitat għall-Iżvilupp

16.              Skambju ta' fehmiet mal-FAO dwar l-Istat tan-nuqqas ta' sigurtà tal-ikel fid-dinja qabel il-Jum Dinji tal-Ikel 2015

17.              Kwistjonijiet varji

18.              Laqgħat li jmiss

·           id-29 ta' Ottubru 2015, 9.30 – 11.30  (Strasburgu)

·           id-9 u l-10 ta' Novembru 2015  (Brussell)

Avviż legali - Politika tal-privatezza