PDF 156kWORD 290k

 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

ENVI(2015)1012_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 12 oktober 2015 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 9.00–13.00 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

12 oktober 2015 kl. 15.00–18.30

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer från sammanträdet den 23 september 2015

4.              Justering av protokollet från sammanträdet den

·           26 maj 2015              PV – PE560.549v01-00

5.              Halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald

ENVI/8/03526

              2015/2137(INI)             

 

Föredragande:

Mark Demesmaeker (ECR)

 

Ansv. utsk.:

ENVI

 

 

Rådg. utsk.:

DEVE

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

 

 

·           Diskussion med Daniel Calleja Crespo, generaldirektör för GD Miljö (kommissionen)

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 november 2015 kl. 12.00

Offentlig utfrågning

6.              Investering i natur och biologisk mångfald: utmaningar och möjligheter

ENVI/8/04578

 

 

 

DV – PE569.649v01-00

 

·           Se separat förslag till föredragningslista

* * *

7.              Invändning enligt artikel 106: Gränsvärde för högsta tillåtna resthalter av sulfoxaflor

ENVI/8/04570

·           Behandling av utkast till förslag till resolution

8.              Diskussion om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik inför de interinstitutionella förhandlingarna

13 oktober 2015 kl. 9.00–13.00

*** Elektronisk omröstning ***

9.              Invändning enligt artikel 106: Gränsvärde för högsta tillåtna resthalter av sulfoxaflor

ENVI/8/04570

·           Antagande av resolutionsförslag

10.              Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier

ENVI/8/03379

***I              2015/0093(COD)              COM(2015)0177 – C8-0107/2015

 

Föredragande:

Giovanni La Via (PPE)

PR – PE560.784v01-00
AM – PE567.727v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI

 

 

Rådg. utsk.:

ITRE  – Beslut: inget yttrande

 

 

IMCO  – Beslut: inget yttrande

 

 

AGRI

Albert Deß (PPE)

AD – PE560.772v02-00
AM – PE565.017v01-00

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 16 september 2015 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

Kl. 9.30

11.              Utfrågning av kandidaten till tjänsten som verkställande direktör för Europeiska läkemedelsmyndigheten

ENVI/8/04572

·           Diskussion

12.              Diskussion med Geert Dancet, Echas verkställande direktör

13 oktober 2015 kl. 12.30–13.00 och kl. 14.30–15.00

Inom stängda dörrar

13.              Samordnarnas sammanträde

13 oktober 2015 kl. 15.00–18.30

14.              Diskussion med kommissionens representanter om läget för förfarandet för utsläpp under faktiska körförhållanden

15.              Genomförande av miljölagstiftning

ENVI/8/04527

 

 

 

CM – PE569.670v01-00

 

·           Diskussion med kommissionens företrädare om ramdirektivet för vatten

Kl. 17.30

Gemensam diskussion tillsammans med utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för utveckling

16.              Diskussion med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) inför Världslivsmedelsdagen 2015

17.              Övriga frågor

18.              Kommande sammanträde(n)

·           29 oktober 2015 kl. 9.30–11.30  (Strasbourg)

·           9–10 november 2015  (Bryssel)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy