PDF 154kWORD 981k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисия по развитие

 

ENVI(2019)0723_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Съвместно заседание

Вторник, 23 юли 2019 г., 17.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

1. „Изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие“ - Първият съвместен преглед на напредъка на ЕС на политическия форум на високо равнище на ООН от юли 2019 г. и подготовката на срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие от септември 2019 г.

ENVI/9/00717

         Размяна на мнения с Невен Мимица, член на Комисията, отговарящ за международното сътрудничество и развитие

Последно осъвременяване: 17 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност