PDF 156kWORD 257k

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor pre rozvoj

 

ENVI(2019)0723_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Spoločná schôdza

utorok 23. júla 2019 od 17.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

1. „Vykonávanie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj“ – prvé spoločné preskúmanie dosiahnutého pokroku na úrovni EÚ vykonané na politickom fóre OSN na vysokej úrovni v júli 2019 a príprava samitu OSN o udržateľnom rozvoji, ktorý sa uskutoční v septembri 2019

ENVI/9/00717

         výmena názorov s komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom

Posledná úprava: 19. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia