PDF 178kWORD 297k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

ENVI(2019)1021_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Pondělí 21. října 2019, 19:30–20:30

Štrasburk

Místnost: Louise Weiss (N1.4)

21. října 2019, 19:30–19:45

1. Postup společné schůze výborů ECON a ENVI (článek 58 jednacího řádu) v pondělí 21. října 2019

CJ36/9/01579

 

 

 

 

OJ – PE642.883v01-00

 

* viz samostatný návrh pořadu jednání

21. října 2019, 19:45–20:30

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedy

4. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 25. září a 16. října

5. Schválení zápisů ze schůzí:

         4.–5. září 2019 PV – PE641.110v01-00

6. Informační sdělení o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/9/01588

* Kvalita vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
* Minimální požadavky na opětovné využívání vody

7. Iniciativa EU týkající se opylovačů

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         výměna názorů na základě návrhu usnesení

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. října 2019, 11:00

8. Námitka podle článku 112: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včelu medonosnou (D045385)

ENVI/9/01512

 

Spoluzpravodajové:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         výměna názorů na základě návrhu usnesení

9. Námitka podle článku 112: částečné udělení povolení k používání oxidu chromového (Cromomed S.A. a další)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         výměna názorů na základě návrhu usnesení

*** Elektronické hlasování ***

10. Námitka podle článku 112: posouzení dopadu přípravků na ochranu rostlin na včelu medonosnou (D045385)

ENVI/9/01512

 

Spoluzpravodajové:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         přijetí návrhu usnesení

11. Námitka podle článku 112: částečné udělení povolení k používání oxidu chromového (Cromomed S.A. a další)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu usnesení

12. Iniciativa EU týkající se opylovačů

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí otázek k ústnímu zodpovězení s rozpravou

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. října 2019, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

13. Různé

14. Příští schůze

         6. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

         7. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 17. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí