PDF 174kWORD 1058k

 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

 

ENVI(2019)1021_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis, 19.30–20.30 val.

Strasbūras

Salė: Louise Weiss (N1.4)

2019 m. spalio 21 d. 19.30–19.45 val.

1. Bendra ECON ir ENVI komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnis), 2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

CJ36/9/01579

 

 

 

 

OJ – PE642.883v01-00

 

* Žr. atskirą darbotvarkės projektą

2019 m. spalio 21 d. 19.45–20.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininko pranešimai

4. Pirmininko pranešimai dėl rugsėjo 25d. ir spalio 16 d. koordinatorių rekomendacijų

5. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 4–5 d. PV – PE641.110v01-00

6. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

ENVI/9/01588

* Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (nauja redakcija)
* Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

7. ES iniciatyva dėl apdulkintojų

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (RENEW)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos pagrindo

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 22 d. 11.00 val.

8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimas (D045385)

ENVI/9/01512

 

Pranešėjai:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         Keitimasis nuomonėmis dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos pagrindo

9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos pagrindo

*** Elektroninis balsavimas ***

10. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: augalų apsaugos produktų poveikio naminėms bitėms vertinimas (D045385)

ENVI/9/01512

 

Pranešėjai:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

12. ES iniciatyva dėl apdulkintojų

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (RENEW)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 22 d. 11.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

13. Kiti klausimai

14. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. lapkričio 7 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. spalio 16 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika