PDF 174kWORD 296k

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 

ENVI(2019)1021_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Maandag 21 oktober 2019, 19.30 - 20.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

21 oktober 2019, 19.30 - 19.45 uur

1. Gezamenlijke commissievergadering (artikel 58 van het Reglement) van ECON en ENVI van maandag 21 oktober 2019

CJ36/9/01579

 

 

 

 

OJ – PE642.883v01-00

 

* Zie afzonderlijke ontwerpagenda

21 oktober 2019, 19.45 - 20.30 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 25 september en 16 oktober

5. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4-5 september 2019 PV – PE641.110v01-00

6. Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

* Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
* Minimumeisen voor hergebruik van water

7. EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

         Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

8. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

9. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

*** Elektronische stemming ***

10. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

11. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpresolutie

12. EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

 

 

 

         Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord

         Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

13. Rondvraag

14. Volgende vergaderingen

         6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 15 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid