PDF 173kWORD 1046k

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

ENVI(2019)1021_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Luni, 21 octombrie 2019, 19.30 - 20.30

Strasbourg

Sala: Louise Weiss (N1.4)

21 octombrie 2019, 19.30 - 19.45

1. Procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură) ECON și ENVI, luni, 21 octombrie 2019

CJ36/9/01579

 

 

 

 

OJ – PE642.883v01-00

 

* A se vedea proiectul de ordine de zi separat

21 octombrie 2019, 19.45 - 20.30

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Comunicări ale președinției

4. Comunicări ale președintelui privind recomandările coordonatorilor din 25 septembrie și 16 octombrie

5. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         4-5 septembrie 2019 PV – PE641.110v01-00

6. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

ENVI/9/01588

* Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
* Cerințele minime pentru reutilizarea apei

7. Inițiativa UE privind polenizatorii

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Coraportori:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2019, ora 11.00

8. Obiecție în conformitate cu articolul 112 : evaluarea impactului produselor de protejare a plantelor asupra albinelor (D045385)

ENVI/9/01512

 

Coraportori:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

9. Obiecție în conformitate cu articolul 112 : acordarea parțială a unei autorizații pentru utilizarea trioxidului de crom (Cromomed S.A și alții)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Coraportori:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

*** Votare electronică ***

10. Obiecție în conformitate cu articolul 112 : evaluarea impactului produselor de protejare a plantelor asupra albinelor (D045385)

ENVI/9/01512

 

Coraportori:

 

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

11. Obiecție în conformitate cu articolul 112 : acordarea parțială a unei autorizații pentru utilizarea trioxidului de crom (Cromomed S.A și alții)

ENVI/9/01510

 2019/2844(RSP) 

 

Coraportori:

 

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

12. Inițiativa UE privind polenizatorii

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Coraportori:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea unor întrebări cu solicitare de răspuns oral

         Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2019, ora 11.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

13. Chestiuni diverse

14. Reuniuni următoare

         6 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 16 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate