PDF 198kWORD 1186k

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

ENVI(2019)1106_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 6. novembra 2019, od 9.30 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

v četrtek, 7. novembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

6. november 2019 od 9.30 do 12.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev z dne 16. oktobra 2019

4. Sprejetje zapisnikov s sej:

         22. in 23. julij 2019 PV – PE641.083v01-00

         23. julij 2019 PV – PE641.229v01-00

         25. in 26. september 2019 PV – PE641.443v02-00

5. Poročanje s potekajočih medinstitucionalnih pogajanj

ENVI/9/01588

* Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)
* Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (odbora ECON in ENVI (CJ36))

6. Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) – Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. november 2019 ob 17.00

* * *

Skupna razprava

7. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: obnovitev odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v promet

ENVI/9/01573

 2019/2856(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

8. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: obnovitev odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 89788 (MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v promet

ENVI/9/01574

 2019/2857(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

9. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: odobritev dajanja v promet za proizvode, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × DAS-40278-9 ali so iz njih sestavljeni ali narejeni

ENVI/9/01576

 2019/2859(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

10. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: odobritev dajanja v promet za proizvode, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih transformacij Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21, so iz njiju sestavljeni ali narejeni
 

ENVI/9/01577

 2019/2860(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

* * *

11. Svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

 

Poročevalka:

 

Jutta Paulus (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

Mnenje:

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

TRAN –

Magdalena Adamowicz (PPE)

 

         Predstavitev predloga Komisije, ki jo je izvedla Komisija

         Izmenjava mnenj

12. Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU

ENVI/9/01221

 2019/2814(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. november 2019 ob 11.00

13. Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu; krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. november 2019 ob 11.00

6. november 2019 od 12.00 do 12.30

14. Podpis podaljšanja okoljske politike Evropskega parlamenta v navzočnosti predsednika Evropskega parlamenta Davida Marie Sassolija in generalnega sekretarja Klausa Welleja

* * *

6. november 2019 od 14.30 do 17.00

*** V navzočnosti poslancev Odbora za razvoj in Odbora za ribištvo ***

15. Predstavitev posebnih poročil Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) o podnebnih spremembah in zemljiščih ter oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju

*** Elektronsko glasovanje ***

16. Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) – Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

17. Evropsko leto bolj zelenih mest 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

QO – PE641.133v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

18. Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu; krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

19. Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU

ENVI/9/01221

 2019/2814(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

20. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019, Santiago de Chile, Čile (COP25)

ENVI/9/00575

 2019/2712(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)

RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
AM – PE641.381v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 3. oktober 2019 ob 11.00

21. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: obnovitev odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, v promet

ENVI/9/01573

 2019/2856(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

22. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: obnovitev odobritve dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 89788 (MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v promet

ENVI/9/01574

 2019/2857(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

23. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: odobritev dajanja v promet za proizvode, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × DAS-40278-9 ali so iz njih sestavljeni ali narejeni

ENVI/9/01576

 2019/2859(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

24. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: odobritev dajanja v promet za proizvode, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih transformacij Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21, so iz njiju sestavljeni ali narejeni
 

ENVI/9/01577

 2019/2860(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

*** Konec elektronskega glasovanja ***

25. Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

ENVI/9/00533

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Poročevalka:

 

Esther de Lange (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

Mnenje:

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

 

TRAN –

Sven Schulze (PPE)

 

         Predstavitev predloga Komisije

* * *

6. november 2019 od 17.00 do 18.30

Brez navzočnosti javnosti

26. Sestanek koordinatorjev

7. november 2019 od 9.00 do 12.30

27. Izmenjava mnenj o shemi za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika – poročilo o napredku generalne skupščine Mednarodne organizacije civilnega letalstva

28. Svoje odgovornosti in dejavnosti bodo predstavile naslednje agencije, ki so v pristojnosti odbora ENVI:

– Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
– Evropska agencija za zdravila (EMA)
– Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
– Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
– Evropska agencija za okolje (EEA)

• (glej ločeni program)

29. Izmenjava mnenj s Komisijo o delu in misiji Direktorata za presoje in analize na področju zdravja in hrane GD za zdravje in varnost hrane

30. Razno

31. Naslednja seja

         2. in 3. december 2019 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 30. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov