PDF 210kWORD 403k

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

 

ENVI(2019)1202_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. december 2., hétfő, 15.00–18.30

2019. december 3., kedd, 9.30–12.30 és 14.30–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (2Q2)

2019. december 2., 15.00–17.00

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. Az elnök közleményei a koordinátorok 2019. november 6-i és november 25-i ajánlásairól

4. Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

ENVI/9/01588

* A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása (ECON-ENVI (CJ36))
* Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás)
* A víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelmények

5. Eszmecsere Bjørn Hansennel, az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatójával

6. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: felhatalmazáson alapuló jogi aktus az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról – titán-dioxid

ENVI/9/01877

 

Előadó:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Állásfoglalási indítvány megvitatása

7. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A kedvtelésből tartott állatok eledelének Szaúd-Arábiából történő behozatala

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Előadó:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány megvitatása

8. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapítása (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Előadó:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány megvitatása

9. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a benfluralin, a dimoxistrobin, a fluazinam, a flutolanil, a mankozeb, a mekoprop-P, a mepikvát, a metiram, az oxamil és a piraklostrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány megvitatása

2019. december 2., 17.00–18.30

Zárt ülés

10. Koordinátorok ülése

2019. december 3., 9.30–10.30

11. Eszmecsere Dr. Werner Hoyerrel, az Európai Beruházási Bank elnökével, a bank egy részének klímabankká történő átalakításáról

2019. december 3., 10.30–12.30

*** Elektronikus szavazás ***

12. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: felhatalmazáson alapuló jogi aktus az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról – titán-dioxid

ENVI/9/01877

 

Előadó:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

13. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A kedvtelésből tartott állatok eledelének Szaúd-Arábiából történő behozatala

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Előadó:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

14. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: A Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapítása (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Előadó:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

15. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a benfluralin, a dimoxistrobin, a fluazinam, a flutolanil, a mankozeb, a mekoprop-P, a mepikvát, a metiram, az oxamil és a piraklostrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

16. A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Szóbeli választ igénylő kérdések elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. január 29., 11.00

17. A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) – Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 7., 11.00

18. Uniós kezdeményezés a beporzókról

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. október 22., 11.00

19. Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának a digitális egységes piacon való lehetővé tétele, a polgárok szerepének erősítése és egy egészségesebb társadalom megteremtése

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 14., 11.00

Helyesbítés(ek) (241. cikk)

20. Helyesbítés az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelethez
(HL L 117., 2017.5.5., 176. o.)
(az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fenti rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont)
P8_TA(2017)0108) – (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Elfogadás

21. Helyesbítés az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelethez
(HL L 117., 2017.5.5., 1. o.)
(az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fenti rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont)
P8_TA(2017)0107) – (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Elfogadás

*** Elektronikus szavazás vége ***

22. A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. január 29., 11.00

2019. december 3., 14.30–18.30

Együttes vita

23. 2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bizottság

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Illetékes:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 10., 11.00

24. 2018. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Illetékes:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 10., 11.00

25. 2018. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Illetékes:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 10., 11.00

26. 2018. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Illetékes:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 10., 11.00

27. 2018. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Illetékes:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 10., 11.00

28. 2018. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Illetékes:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 10., 11.00

* * *

29. Zöldebb városok európai éve, 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 10., 11.00

30. Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szólól európai parlamenti és tanácsi határozatra

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Előadó:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

Vélemény:

 

AFET –

Határozat: nincs vélemény

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Határozat: nincs vélemény

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         A Bizottság tájékoztatója (megerősítendő)

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. január 28., 11.00

31. Eszmecsere a Bizottsággal a vérre, szövetekre és sejtekre vonatkozó uniós jogszabályok értékeléséről

32. Egyéb kérdések

33. Következő ülés(ek)

         2019. december 16. (Strasbourg)

         2020. január 9. (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. december 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat