PDF 210kWORD 400k

 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

 

ENVI(2019)1202_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 2 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 3 ta' Diċembru 2019, 9.30 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

It-2 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 17.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Avviżi tal-President rigward ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tas-6 ta' Novembru u tal-25 ta' Novembru 2019

4. Rendikont dwar in-negozjati interistituzzjonali lli għaddejjin

ENVI/9/01588

* L-istabbiliment ta' qafas li jiffaċilita l-investiment sostenibbli (ECON-ENVI (CJ36))
* Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)
* Ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma

5. Skambju ta' fehmiet ma' Bjørn Hansen, Direttur Eżekuttiv tal-ECHA

6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3): Att delegat dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet kimiċi - diossidu tat-titanju

ENVI/9/01877

 

Rapporteur:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Importazzjonijiet ta' ikel għall-annimali domestiċi mill-Arabja Sawdija

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Impożizzjoni ta' kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni tal-għalf u l-ikel li joriġinaw jew li ġejjin mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: l-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl u pyraclostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

It-2 ta' Diċembru 2019, 17.00 – 18.30

Bil-magħluq

10. Laqgħa tal-koordinaturi

It-3 ta' Diċembru 2019, 9.30 – 10.30

11. Skambju ta' fehmiet ma' Dr Werner Hoyer, President tal-Bank Ewropew tal-Investiment, dwar it-trasformazzjoni ta' parti mill-bank f'Bank għall-Klima

It-3 ta' Diċembru 2019, 10.30 – 12.30

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3): Att delegat dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet kimiċi - diossidu tat-titanju

ENVI/9/01877

 

Rapporteur:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

13. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Importazzjonijiet ta' ikel għall-annimali domestiċi mill-Arabja Sawdija

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

14. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Impożizzjoni ta' kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni tal-għalf u l-ikel li joriġinaw jew li ġejjin mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

15. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: l-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl u pyraclostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

16. Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni ta' mistoqsijiet għal tweġiba orali

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-29 ta' Jannar 2020, 11.00

17. COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-7 ta' Novembru 2019, 11.00

18. Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-22 ta' Ottubru 2019, 11.00

19. L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa fis-Suq Uniku Diġitali; responsabbilizzazzjoni taċ-ċitadini u bini ta' soċjetà aktar f'saħħitha

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-14 ta' Novembru 2019, 11.00

Rettifiki (Artikolu 241)

20. RETTIFIKA għar-Regolament (UE) 2017/746 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE
ĠU L 117, 5.5.2017, p. 176
(pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-5 ta' April 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament imsemmi)
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Adozzjoni

21. RETTIFIKA għar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar Id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE
ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1
(pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-5 ta' April 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament imsemmi)
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Adozzjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

22. Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: id-29 ta' Jannar 2020, 11.00

It-3 ta' Diċembru 2019, 14.30 – 18.30

Diskussjoni konġunta

23. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 11.00

24. Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 11.00

25. Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 11.00

26. Kwittanza 2018: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 11.00

27. Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 11.00

28. Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 11.00

* * *

29. Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-10 ta' Diċembru 2019, 11.00

30. Deċiżjoni emendatorja Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Rapporteur:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Preżentazzjoni tal-Kummissjoni (konferma pendenti)

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-28 ta' Jannar 2020, 11.00

31. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar id-demm, it-tessuti u ċ-ċelloli

32. Kwistjonijiet varji

33. Laqgħat li jmiss

         is-16 ta' Diċembru 2019 (Strasburgu)

         id-9 ta' Jannar 2020 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 29 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza