PDF 200kWORD 1277k

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

ENVI(2019)1202_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 2 decembrie 2019, 15.00 - 18.30

Marți, 3 decembrie 2019, 9.30 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

2 decembrie 2019, 15.00 - 17.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicări ale președintelui privind recomandările coordonatorilor din 6 și 25 noiembrie 2019

4. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

ENVI/9/01588

* Crearea unui cadru care să faciliteze investițiile sustenabile (ECON-ENVI (CJ36))
* Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
* Cerințele minime pentru reutilizarea apei

5. Schimb de opinii cu Bjørn Hansen, director executiv al ECHA

6. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Act delegat privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor — dioxidul de titan

ENVI/9/01877

 

Raportoare:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

7. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: importurile de hrană pentru animale de companie din Arabia Saudită

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Raportoare:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

8. Obiecție formulată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: impunerea unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Raportoare:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil și piraclostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Coraportoare:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

2 decembrie 2019, 17.00 - 18.30

Cu ușile închise

10. Reuniune a coordonatorilor

3 decembrie 2019, 9.30 - 10.30

11. Schimb de opinii cu dr. Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții, privind transformarea unei părți a băncii într-o bancă pentru climă

3 decembrie 2019, 10.30 - 12.30

*** Votare electronică ***

12. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Act delegat privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor — dioxidul de titan

ENVI/9/01877

 

Raportoare:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

13. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: importurile de hrană pentru animale de companie din Arabia Saudită

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Raportoare:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

14. Obiecție formulată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: impunerea unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Raportoare:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

15. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil și piraclostrobin (D064213-01)

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Coraportoare:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

16. Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Coraportori:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea unor întrebări cu solicitare de răspuns oral

         Termen de depunere a amendamentelor: 29 ianuarie 2020, 11.00

17. COP15 la Convenția privind diversitatea biologică (CBD) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Coraportori:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 7 noiembrie 2019, 11.00

18. Inițiativa UE privind polenizatorii

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Coraportori:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 22 octombrie 2019, 11.00

19. Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență pe piața unică digitală; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Coraportori:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 14 noiembrie 2019, 11.00

Rectificări (articolul 241)

20. CORRIGENDUM la Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
(JO L 117, 5.5.2017, p. 176)
(poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului de mai sus
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Adoptare

21. CORRIGENDUM la Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
(JO L 117, 5.5.2017, p. 1)
(poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului de mai sus
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Adoptare

*** Sfârșitul votării electronice ***

22. Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Coraportori:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 29 ianuarie 2020, 11.00

3 decembrie 2019, 14.30 - 18.30

Discuție în comun

23. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 11.00

24. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Mediu (AEM)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 11.00

25. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 11.00

26. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 11.00

27. Descărcarea de gestiune 2018: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 11.00

28. Descărcarea de gestiune 2018: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 11.00

* * *

29. Anul european al orașelor mai verzi 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Coraportori:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Examinarea propunerii de rezoluție

         Termen de depunere a amendamentelor: 10 decembrie 2019, 11.00

30. Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Raportor:

 

Nikos Androulakis (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

Avize:

 

AFET –

Decizie: fără aviz

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Decizie: fără aviz

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Expunerea Comisiei (de confirmat)

         Termen de depunere a amendamentelor: 28 ianuarie 2020, 11.00

31. Schimb de opinii cu Comisia privind evaluarea legislației Uniunii privind sângele, țesuturile și celulele

32. Chestiuni diverse

33. Reuniuni următoare

         16 decembrie 2019 (Strasbourg)

         9 ianuarie 2020 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 2 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate