PDF 198kWORD 1216k

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

ENVI(2019)1202_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 15.00 do 18.30

v torek, 3. decembra 2019, od 9.30 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

2. december 2019 od 15.00 do 17.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev z dne 6. in 25. novembra 2019

4. Poročanje s potekajočih medinstitucionalnih pogajanj

ENVI/9/01588

* Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (odbora ECON in ENVI (CJ36))
* Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev)
* Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode

5. Izmenjava mnenj z Bjørnom Hansenom, izvršnim direktorjem Evropske agencije za kemikalije

6. Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: Delegirani akt o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi – titanov dioksid

ENVI/9/01877

 

Poročevalka:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

         Obravnava predloga resolucije

7. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: uvoz hrane za hišne živali iz Savdske Arabije

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Poročevalka:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Obravnava predloga resolucije

8. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: uvedba posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Poročevalka:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Obravnava predloga resolucije

9. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: Podaljšanje obdobja odobritve aktivnih snovi benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil in piraklostrobin (D064213-01)0

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Soporočevalke:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Obravnava predloga resolucije

2. december 2019 od 17.00 do 18.30

Brez navzočnosti javnosti

10. Sestanek koordinatorjev

3. december 2019 od 9.30 do 10.30

11. Izmenjava mnenj z Wernerjem Hoyerom, predsednikom Evropske investicijske banke, o preoblikovanju dela banke v podnebno banko

3. december 2019 od 10.30 do 12.30

*** Elektronsko glasovanje ***

12. Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: Delegirani akt o razvrščanju, označevanju, in pakiranju snovi ter zmesi – titanov dioksid

ENVI/9/01877

Poročevalka:

 

Anna Zalewska (ECR)

 

         Sprejetje predloga resolucije

13. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: uvoz hrane za hišne živali iz Savdske Arabije

ENVI/9/01817

 2019/2914(RSP) 

 

Poročevalka:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

14. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: uvedba posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (D063901)

ENVI/9/01714

 2019/2913(RSP) 

 

Poročevalka:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

15. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: Podaljšanje obdobja odobritve aktivnih snovi benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil in piraklostrobin (D064213-01)0

ENVI/9/01882

 2019/2925(RSP) 

 

Soporočevalke:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

16. Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje vprašanj za ustni odgovor

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 29. januar 2020 ob 11.00

17. Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) - Kunming (2020)

ENVI/9/01248

 2019/2824(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Pascal Canfin (Renew)
Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)

RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
AM – PE642.918v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 7. november 2019 ob 11.00

18. Pobuda EU za opraševalce

ENVI/9/01217

 2019/2803(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 22. oktober 2019 ob 11.00

19. Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem digitalnem trgu; krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe

ENVI/9/01218

 2019/2804(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
AM – PE643.214v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 14. november 2019 ob 11.00

Popravki (člen 241)

20. Popravek Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU
(UL L 117, 5.5.2017, str. 176)
(Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja omenjene uredbe)
P8_TA(2017)0108) – (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

ENVI/9/01996

         Sprejetje

21. Popravek Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS
(UL L 117, 5.5.2017, str. 1)
(Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi 5. aprila 2017 z namenom sprejetja omenjene uredbe)
P8_TA(2017)0107) – (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

ENVI/9/01997

         Sprejetje

*** Konec elektronskega glasovanja ***

22. Strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju

ENVI/9/01240

 2019/2816(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Obravnava predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 29. januar 2020 ob 11.00

3. december 2019 od 14.30 do 18.30

Skupna razprava

23. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

ENVI/9/01030

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.168v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 11.00

24. Razrešnica 2018: Evropska agencija za okolje (EEA)

ENVI/9/00860

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.160v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 11.00

25. Razrešnica 2018: Evropska agencija za zdravila (EMA)

ENVI/9/00854

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.162v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 11.00

26. Razrešnica 2018: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

ENVI/9/00827

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.166v02-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 11.00

27. Razrešnica 2018: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

ENVI/9/00842

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.164v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 11.00

28. Razrešnica 2018: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

ENVI/9/00844

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE641.158v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 11.00

* * *

29. Evropsko leto bolj zelenih mest 2021

ENVI/9/01219

 2019/2805(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Obravnava predloga resolucije

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 10. december 2019 ob 11.00

30. Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Poročevalec:

 

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis) (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

Mnenje:

 

AFET –

Sklep: brez mnenja

 

 

DEVE –

(PPE)

 

 

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

 

REGI –

(S&D)

 

 

         Predstavitev Komisije (še ni potrjeno)

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 28. januar 2020 ob 11.00

31. Izmenjava mnenj s Komisijo o oceni zakonodaje Unije na področju krvi, tkiv in celic

32. Razno

33. Naslednji seji

         16. december 2019 (Strasbourg)

         9. januar 2020 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 2. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov